SSH port-forwarding og MySQL

For å kunne logge inn via SSH må du ha konto for innlogging på Eple. Denne kommer i tillegg til din MySQL-konto og vil ha sitt eget passord. Dersom du trenger en slik konto, send en epost til kursansvarlig og oppgi ditt studentnummer.

Linux og SSH port-forwarding

Sett opp SSH på klienten til å forwarde port 3306 til Eple:

ssh -f -N -L 3306:eple.hib.no:3306 <din_konto>@eple.hib.no

#Eventuelt, dersom du vil ha prosessen i forgrunnen, bruk istedet
#ssh -N -L 3306:eple.hib.no:3306 <din_konto>@eple.hib.no

Når du starter MySQL-klienten eller benytter en database-driver må du angi at MySQL-tjener er localhost.localdomain. F.eks hvis du benytter den vanlige MySQL-klienten:

mysql -u <din_konto> -h localhost.localdomain -p

SSH vil nå forwarde lokal port 3306 til Eple.

Programmet autossh kan overvåke en SSH-forbindelse og restarte den hvis nødvendig. Vi setter opp en SSH-tunnel med autossh på følgende måte:

autossh -M20000 -f -N -L 3306:eple.hib.no:3306 <din_konto>@eple.hib.no

Dersom tunnellen dør vil den nå automatisk restartes. For å stoppe tunnelen må prosess autossh stoppes. Prosessen finnes ved:

ps -e | grep autossh

Bruk kommando kill til å slette prosessen.

Windows og SSH port-forwarding

Følg beskrivelsen hos MySQL. Når du starter MySQL-klienten eller benytter en database-driver må du angi at MySQL-tjener er localhost.

Sist oppdatert av Bjarte Kileng 2/10-2015 kl. 15:24.

 [HTML][CSS]